Reklama

Rodzina

Potrzebny program polityki rodzinnej

Antoni Szymański Senator IX Kadencji

Archiwum prywatne

Antoni Szymański Senator IX Kadencji

Przedstawione w ostatnim czasie propozycje rządu dotyczące wsparcia rodzin przez wydłużenie urlopów rodzicielskich oraz rozwój sieci żłóbków i przedszkoli są krokiem w dobrym kierunku. Krokiem jednak niepełnym i nieadekwatnym do kryzysu rodziny, z jakim mamy obecnie do czynienia. Jego wyrazem jest nie tylko depresja demograficzna (w 2012 r. pod względem przyrostu naturalnego Polska przesunęła się na 13. od końca miejsce wśród krajów świata), ale też masowe rozpady związków małżeńskich, osłabiona funkcja wychowawcza rodziny, duża liczba dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych poza rodziną naturalną, marginalizacja pozycji ojca w rodzinie i wychowaniu itd.

Kilka przejawów kryzysu

W Polsce szybko maleje populacja dzieci. Mimo zmniejszającej się liczby dzieci rośnie procent tych, które pozostają w kręgu zainteresowania sądów rodzinnych ze względu na różne problemy rodzin. Zwiększa się również liczba dzieci w różnych formach opieki, poza rodziną naturalną. Nie są to wskaźniki siły i witalności rodzin.

Reklama

Rośnie również liczba dzieci wychowywanych przez rodziców samotnych w wyniku rozwodów i separacji oraz rozpadów konkubinatów. Od 2004 r. obserwujemy w Polsce istotny wzrost liczby rozwodów. Rozwodem kończy się średnio co czwarte małżeństwo. W 2009 r. liczba rozwodów i separacji wyniosła ponad 68 tys.

A przecież można próbować zapobiegać temu przez wprowadzenie obowiązkowej mediacji, szczególnie wówczas, gdy małżonkowie mają dzieci, przez rozwój poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, zrezygnowanie z rozwiązań popychających ku samotnemu wychowywaniu dzieci (np. pierwszeństwa przy zapisywaniu do żłobków i przedszkoli dzieci samotnych rodziców czy prawa do rozliczania dochodów z dzieckiem).

Państwo zorganizowało system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym zaangażowane są setki tysięcy osób. Niestety, nie stworzyło systemu wspierania wychowania dziecka przez oboje rodziców.

Sprzeczne sygnały

Reklama

Pojawiającym się pozytywnym decyzjom rządu dotyczącym sfery rodzinnej towarzyszą działania deprecjonujące małżeństwo i rodzinę. Przykładem tego jest np. decyzja rządu o podpisaniu Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet, która zmierza do destrukcji małżeństwa i rodziny, zgodnie z feministyczną ideologią gender. Innym przykładem jest projekt grupy posłów PO o związkach partnerskich. Projekt ten neguje szczególną rolę małżeństwa, dając podobny status parom, które nie są małżeństwami. W ten sposób podważa się fundament rodziny. Brak też promocji rodziny w mediach czy przeciwstawiania się treściom destrukcyjnym, zawierającym przemoc czy pornografię, które niszczą wartości rodzinne.

Rodziny emigrują

Z Polski w ostatnich latach masowo emigrują ludzie młodzi i całe rodziny w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Ich liczbę szacuje się nawet na 2,5 mln osób. Jeśli w wyniku działań prorodzinnych pobudzona zostanie większa dzietność, to nie oznacza to, że nowe pokolenia zostaną w kraju. Trzeba zapewnić im podstawowe warunki rozwoju (głównie pracę i możliwości uzyskania samodzielnego mieszkania). Zmiany powinny być zatem tak konstruowane, by sprzyjały rodzeniu się dzieci, ale też, by zachęcały do pozostawania w przyszłości w Polsce, a nie na emigracji.

Kiedy rząd zaproponuje program polityki rodzinnej?

W takiej sytuacji potrzebujemy nie tylko pojedynczych rozwiązań, ale kompleksowego programu polityki rodzinnej. Powinien on zawierać diagnozę sytuacji rodzin oraz szczegółowe propozycje rozwiązań w zakresie usług rodzinnych - rozwiązań gwarantujących rodzinom samodzielne utrzymanie na przyzwoitym poziomie i możliwości uzyskania samodzielnego mieszkania, świadczeń rodzinnych, pomocy rodzinom wielodzietnym, prawa odnoszącego się do rodzin i wiele innych. Potrzebny jest program wzmocnienia rodzin, nie wyłączając znaczenia wpływu mediów i kultury na ich stan. Program skonsultowany z rodzinami, organizacjami prorodzinnymi, nastawiony na samodzielność rodzin, a nie na ich uzależnianie od państwa. Polski rząd zarówno w poprzedniej, jak i w obecnej kadencji takiego programu nie przygotował, choć w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski zobowiązał się do przygotowania w pierwszym kwartale 2009 r. programu: „Solidarność pokoleń. Działania na rzecz dzieci i rodzin”.

2012-12-03 14:22

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Dzieci w „strajku żywności”

Korowód dziecięcy przeszedł ul. Sienkiewicza

T. D.

Korowód dziecięcy przeszedł ul. Sienkiewicza

Więcej ...

Watykan: papież przyznał św. Ireneuszowi tytuł doktora Kościoła

2022-01-21 12:25

pl.wikipedia.org

Ojciec Święty postanowił, że świętemu Ireneuszowi z Lyonu będzie przysługiwał tytuł doktora jedności – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Więcej ...

Powstanie Styczniowe a Jasna Góra

2022-01-21 20:16

BPJG

Jasna Góra i Zakon Paulinów odegrały bardzo ważną rolę w latach powstańczych zmagań o wolność Polski i budzenie świadomości narodowej Polaków. Mija 159 lat od wybuchu Powstania Styczniowego.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Tu miał być inny tekst [Komentarz]

Niedziela Wrocławska

Tu miał być inny tekst [Komentarz]

Czy z każdego grzechu trzeba się spowiadać od razu?

Wiara

Czy z każdego grzechu trzeba się spowiadać od razu?

Premier: Nowe wytyczne dot. COVID-19

Wiadomości

Premier: Nowe wytyczne dot. COVID-19

Oświadczenie Rady Naczelnej Towarzystwa Pomocy im. św....

Niedziela Wrocławska

Oświadczenie Rady Naczelnej Towarzystwa Pomocy im. św....

Watykan:  Benedykt XVI słaby fizycznie, bacznie śledzi...

Benedykt XVI

Watykan: Benedykt XVI słaby fizycznie, bacznie śledzi...

Jak działa Boża Opatrzność? Poznaj kilka inspirujących...

Wiara

Jak działa Boża Opatrzność? Poznaj kilka inspirujących...

Przeciwniczka aborcji nową przewodniczącą Parlamentu...

Wiadomości

Przeciwniczka aborcji nową przewodniczącą Parlamentu...

Watykan: dwie osoby z Łodzi otrzymają z rąk papieża...

Niedziela Łódzka

Watykan: dwie osoby z Łodzi otrzymają z rąk papieża...

Belgia: w tym kraju dokonuje się eutanazji noworodków, bo...

Wiadomości

Belgia: w tym kraju dokonuje się eutanazji noworodków, bo...